Meny
Kontakta oss
Vår verksamhet
I samhället
övervakningskamera

Trygghetskameror

Bjursås Sparbank använder sig av trygghetskameror i sina lokaler för din och vår personals säkerhet. Vi eftersträvar att kunna erbjuda våra anställda en trygg arbetsmiljö samt en trygg kundmiljö för våra kunder. Vår bedömning är därför att användandet av trygghetskameror utgör en begränsad risk för individens rättigheter och friheter jämfört med den ökade risk att utsättas för brott som skulle föreligga om så inte skulle ske.

 

Inspelat bildmaterial lagras i max 60 dagar i enlighet med gällande riktlinjer.
Vid misstanke om brott kan det inspelade bildmaterialet komma att lämnas
ut till polisen.

 

Bjursås Sparbank ansvarar för sin kameraövervakning och är
personuppgiftsansvarig. Om du har frågor om vår kameraövervakning är du
välkommen att kontakta bankens dataskyddsombud via:

 

Svealands Risk & Compliance AB
Dataskyddsombud – Bjursås Sparbank
Klostergatan 23
703 61 Örebro