Meny
Kontakta oss
Vår verksamhet
I samhället
blomma mot en husvägg

Din personliga integritet är viktig för oss

I Bjursås Sparbank har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information som en del av bankverksamheten. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Din personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig

Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda tjänster anpassade för dig.

Dina personuppgifter är trygga hos oss

Vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Kunduppgifter skyddas av banksekretess och hanteras konfidentiellt.

Vi är enkla och tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter, godkännanden och val i internetbanken eller i appen, på ditt kontor eller genom att ringa bankens Kundcenter.

här tänker vi när det gäller hantering av dina personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn och adress till uppgift som IP-adress, bankkortsuttag, registreringsnummer eller det språk du talat om för oss att du vill bli kontaktad på.

 

Vilka uppgifter som vi ber om beror på vilken tjänst du använder. Personuppgifter kan inhämtas direkt från dig när vi tecknar avtal om till exempel konton, lån eller försäkring, men också senare när du kommunicerar med banken och använder tjänsterna. Vi kan även inhämta uppgifter från externa källor, som till exempel kreditupplysningsföretag och Folkbokföringsregistret, samt genom cookies på våra webbsidor.

Hur använder vi personuppgifter?

De uppgifter som vi inhämtar används för att ge dig produkter och tjänster och se till att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda dem. Personuppgifter är en nyckel till att vi ska kunna ge dig personliga erbjudanden, tips och råd och för att bättre förstå vilken service du vill ha och hur du vill att vi kommunicerar med dig.

 

Vi använder personuppgifter för att förbättra våra produkter och vår kvalitet genom att göra kundundersökningar och marknadsanalyser. Sist men inte minst hjälper de oss att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och göra det möjligt att genomföra betalningar, kredit- och riskbedömningar.

 

Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

Personuppgifter som vi delar med andra mottagare

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning.

 

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

 

Vi kan också dela uppgifter till exempelvis myndigheter, kreditupplysningsinstitut, parter i internationella betalningssystem och när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Dina rättigheter

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt lag. Du har bland annat rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av banken och i så fall få en kopia på dessa uppgifter och information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller elektroniskt överförda från oss. Vidare har du rätt att invända mot behandlingen och begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

 

Kom ihåg att du kan se de flesta personuppgifter vi behandlar när du loggar in i internetbanken eller i appen.

 

Viss behandling av personuppgifter kräver att vi har ditt godkännande, så kallat samtycke. I vissa fall har du även möjlighet att själv välja i vilken utsträckning du vill att vi använder dina uppgifter, t ex om du godkänner att vi använder dem för direktmarknadsföring eller i syfte att ge dig personliga erbjudanden. Du kan hantera dina godkännanden och ändra dina val i internetbanken och i appen, eller via kontakt med banken, där du också kan lägga till och ändra dina kontaktuppgifter.

 

Du har också rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserat beslutsfattande, t ex ett bolånebeslut eller räntebeslut och har därför alltid rätt att begära att beslutet fattas manuellt istället. Om du önskar det kontaktar du Kundcenter Privat eller ditt bankkontor.

 

 

Dataskyddsombud

Sparbanken har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post:

 

Svealands Risk & Compliance AB
Dataskyddsombud - Bjursås Sparbank
Klostergatan 23
703 61 Örebro