Skip to content

Bostadsrättsförsäkring - skaffa hemförsäkring till din bostadsrätt

Moving in our out of an apartment

En bostadsrättsförsäkring - även kallad hemförsäkring bostadsrätt - är ett bra skydd för dig som äger din bostadsrätt. Den skyddar både dig och dina saker. När du äger din lägenhet ansvarar du även för lägenhetens väggar, golv och fasta inredning. Du bör därför även komplettera din hemförsäkring med bostadsrättstillägg för ett utökat skydd.

Teckna bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring - mer information

Förebygg skador

Anmäl skada

Har du drabbats av skada? Du kan välja om du vill anmäla din skada direkt på webben eller via telefon.

Bra saker med hemförsäkringarna

Skaffa hemförsäkring bostadsrätt

Via telefon

Direkt kontakt med våra specialister på försäkring. 

Skaffa bostadsrättsförsäkring