Från och med 31 oktober 2018 uppdaterades betaltjänstlagen med regler om att konsumenter innan de ingår ett betalkontoavtal ska få en standardiserad prislista från banken som baseras på de vanligaste tjänsterna i Sverige samt årligen erhålla en redovisning av alla avgifter och räntesatser som har betalats för betaltjänster under ett år. Direktivet gäller inte företag utan endast konsumenter.