Vart vänder du dig?
Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till bankkontoret. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.


Om du inte är nöjd med det svar du får kan ärendet prövas på nytt. Du ska då skriva till:
Bjursås Sparbank

Klagomålsansvarig
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås

Beskriv vad du tycker blivit fel, när och med vem eller vilka du haft kontakt med i ärendet.

Missnöjd med bankens beslut

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå om avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm

Telefon 0200-22 58 00
Du kan även vända dig till kommunala konsumentvägledningen, Falu kommun 791 83, Falun.