Att ha ett syfte utöver att tjäna pengar kan bli en lönsam affär.
Enligt undersökningar* tenderar sådana bolag att ha både lojalare kunder och högre lönsamhet.