Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Hållbara företag kan även vara lönsamma

Att ha ett syfte utöver att tjäna pengar kan bli en lönsam affär. Enligt undersökningar* tenderar sådana bolag att ha både lojalare kunder och högre lönsamhet. – Hållbarhet är en viktig fråga för entreprenörer att arbeta med, säger Swedbanks hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren.

Kvinna med gulrutig skjorta står i en trädgård bredvid ett gult hus

Enligt studier* tenderar företag som passar in i den beskrivningen att ha en rad fördelar. Bland annat visar en undersökning* att företagen som jobbar bäst med hållbarhet har högre vinstmarginaler. En annan pekar mot att konsumenter hellre köper en produkt vars värderingar de håller med om.

Tre goda skäl att hållbara företag gynnas

Johanna Fager Wettergren räknar upp några tänkbara anledningar till varför företag som har ett syfte utöver att tjäna pengar tenderar att gynnas på marknaden:

De har en tydlig målbild av vilket samhällsproblem som kan lösas genom företagets vision.

– Det är otroligt viktigt, för det handlar om ett värdebaserat ledarskap. Att ha en målbild som är stark och förankrad i samhället.

Det ledarskapet gör sedan så att personal attraheras av företaget och vill stanna kvar.

– Då finns en helt annan möjlighet att driva engagerade och motiverade medarbetare mot målbilden.

Den tredje punkten är själva innovationskraften hos entreprenörerna.

– Vi står inför en uppsjö av utmaningar. Kan vi då hitta entreprenörer som tar sig an de utmaningarna får samhället en stark innovationskraft som kan accelerera en omställning. Och just nu ser vi att det finns ett större intresse av att investera hållbart än det finns hållbara projekt.

Positiv förändring i samhället

Företagande som vill bidra till en positiv förändring i samhället är en av de grundläggande idéerna med entreprenörstävlingen Swedbank rivstart, som Swedbank arrangerat under två år. Och enligt Johanna Fager Wettergren är det fler och fler som inser att det är en bra väg att gå.

– Var man än vänder sig idag verkar alla relativt överens om att vi måste agera och göra världen mer hållbar. Och för entreprenörer är hållbarheten central eftersom de kan gynnas av den.

Gröna lån till företag

Vi vill bidra till en mer hållbar utveckling genom att göra det möjligt att låna mer klimatsmart.

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Hållbara företag är långsiktigt mer lönsamma

Läs artikeln med Robert G. Eccles, professor i Management på Harvard University och en av världens ledande experter på hur investerare ser på företags hållbarhet, ekologiska och samhälleliga påverkan.

Andra läste också:

  • Hur mäter man företagets hållbarhetsarbete?

    Att låta hållbarhet genomsyra bolaget är en vinst för såväl planeten som den långsiktiga lönsamheten. Men hur mäter man effekten? 

    Metoder att mäta företagets hållbarhetsarbete
  • Vill ni göra skillnad för hållbarheten – på riktigt? Börja med er leverantörskedja!

    Att se över företagets leverantörer kan snabbt göra stor positiv påverkan på hållbarheten, men också hjälpa till att minska risker, nå nya affärsmöjligheter och stärka företagets varumärke.

    Leverantörskedjan kan ha positiv påverkan på hållbarheten