För att byta värdepapperstjänst anmäler du dig först till den nya värdepapperstjänsten via internetbanken. Därefter kontaktar du Kundcenter Privat personlig service 0771-22 11 22 eller ditt lokala bankkontor för hjälp med flytt av värdepapper. Vi rekommenderar vi dig att först spara dina avräkningsnotor och dina ackumulerade resultat eftersom informationen om de affärer du gjort i din värdepapperstjänst kan förloras vid vissa byteskombinationer.
Under tiden som flytt av värdepapper sker kan du inte sälja dina värdepapper vilket i normalfallet tar två till tre dagar.