Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Hedgefonder

  • Förvaltas för att ge absolut avkastning - oavsett marknadsutveckling.
  • Friare placeringsregler än andra fondtyper.
  • Kan både blanka värdepapper, det vill säga sälja värdepapper de inte äger, och köpa.
Kvinna förklarar något för sina två kollegor på arbetsplattsen

Vad är en hedgefond?

En hedgefond är en specialfond som tillhör så kallade alternativa investeringar. De följer vare sig utvecklingen på aktie- eller räntemarknaden och har mycket friare placeringsregler. Förvaltaren kan till exempel använda belåning, blankning och placeringar i olika typer av derivat. Målet är att skapa en positiv avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen - att minska eller eliminera risken att förlora pengar vid stora marknadsrörelser.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Hedgefonder – för vem och varför?

Vem passar de?

Hedgefonder passar framför allt dig som vill ha ett bra komplement till en traditionell fondportfölj och har ett större kapital att placera.

Fördelar

  • Avkastningen påverkas inte av utvecklingen på marknaden utan i stället, till stor del, förvaltarens skicklighet.
  • Finns i många olika varianter och risknivåer.
  • Vissa hedgefonder har fokus på hållbarhet och ESG vilket gör att du kan spara hållbart.

Att tänka på

De flesta hedgefonder har en hög risk, även om det även finns sådana med lägre risk. De kräver även oftast ganska höga investeringsbelopp, i intervallet 100 000-500 000 kronor enligt statistik från Aktiespararna. Det finns dock undantag, som lämpar sig även för småsparare.

Hedgefonder – frågor och svar

Vad är avgiften för en hedgefond?

Hedgefonder fungerar annorlunda än andra fondtyper. Detta då de flesta hedgefonder har förvaltningsavgifter som relaterar till prestation, utöver en fast årlig avgift. Enligt Aktiespararna är genomsnittet en fast årlig avgift på 1 procent plus 20 procent av överavkastningen mot jämförelseindex. 

Våra hedgefonder

För att hitta våra hedgefonder - följ stegen:

  • Gå till vår fondlista.
  • Klicka på Inriktning.
  • Markera Hedgefond, lång/kort under Alternativa (längst ner).

Hedgefonder med lägre risk

Är du intresserad av hedgefonder, men vill ha en lägre risk än vad majoriteten av hedgefonder har? Då skulle en hedgefond-i-fond kunna vara något för dig.

Dessa minskar riskerna betydligt, gentemot andra hedgefonder, genom att investera i flera olika fonder med olika inriktning och från olika förvaltare. 

Mer information