Vissa av dokumenten finns även på engelska. Some of the documents are also available in English.

Villkor Företagstjänster med mera

Swedbank och sparbanker

Villkor Företagstjänster med mera - Swedbank och sparbankerna (fr.o.m. 2023-11-01) (pdf)

Särskilda villkor Företagstjänster med mera

Swedbank och sparbanker

Särskilda villkor Företagstjänster med mera - Swedbank och sparbankerna (fr.o.m. 2023-11-01) (pdf)

Villkor Fondkonto

Swedbank och sparbanker

Villkor Fondkonto och fondhandel - Swedbank (pdf)

Villkor Fondkonto och fondhandel - Sparbank (pdf)

Villkor Depåavtal

Swedbank och sparbanker

Allmänna bestämmelser Depåavtal - Swedbank (pdf)

Allmänna bestämmelser Depåavtal - Sparbank (pdf)