• I rapporten får du även en översiktlig bild av ditt totala sparande och värdeutvecklingen under förra året.
  • Beroende på vilka sparaprodukter du har kan rapporten vara olika många sidor.
  • Du får rapporten som en följd av EU-regleringarna MiFID2 och IDD, som båda syftar till att stärka kundskyddet för dig som placerar i sparaprodukter inklusive kapitalförsäkringar.