Hållbarhetsindikatorerna har 6 huvudområden
  1. Utsläpp och miljö
  2. Biologisk mångfald
  3. Vatten
  4. Avfall
  5. Social hållbarhet / sociala hänsyn
  6. Arbetstagares rättigheter