Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Sju tips om veckopeng och månadspeng!

Att få eget ansvar för en mindre summa pengar, till exempel genom månadspeng, är ett utmärkt sätt att lära barn om pengars värde och att hushålla med begränsade resurser. Det ger också en bra grund till att kunna sköta sin ekonomi som vuxen. Här får du tips som bäddar för en bra start.

Flera barn rider på ryggen på andra i trädgården

Barn är olika och mognar vid olika ålder, men Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna tror att man som förälder kan börja ge sitt barn veckopeng vid ungefär sex års ålder.

– Prata också gärna med dina barn om vad saker kostar, till exempel mat och kläder, nöjen, bostad och resor. Berätta också hur man kan göra en budget för att få koll.

En annan sak som är viktig att tänka på är det här med ge pengar tycker Arturo.

– En gåva är något man får när man fyller år eller vid jul. Men om man däremot gör något extra, som att klippa farmors gräsmatta eller städa vinden kan man få någon extra ersättning för det. Veckopengen eller månadspengen ska inte vara ett verktyg för att få sina barn att göra saker som kan kännas självklara, som att borsta tänderna eller städa sitt rum.

"När barnet blir äldre kan man höja vecko- eller månadspengen och låta barnet själv betala för exempelvis kläder, nöjen och spel."

– Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Expertens bästa tips

 1. Kom överens med ditt barn om vilka förväntningar som är kopplade till vecko- eller månadspengen och vad pengarna ska räcka till. Ska barnet göra en motprestation, som att dammsuga vardagsrummet eller hjälpa till med matlagning?

 2. Låt barnet så långt det är möjligt att själv ansvara för sin vecko- eller månadspeng. På så sätt lär sig barnet att hushålla med pengar och förstå pengars värde.

  Guide - Så kan du hjälpa ditt barn att hantera pengar (pdf)

 3. När barnet blir äldre – höj vecko- eller månadspengen och låt barnet själv betala för exempelvis kläder, nöjen och spel.

  I början är veckopeng bäst eftersom små barn har svårt med tidsuppfattning och planering. Månadspeng lämpar sig bättre för de äldre barnen. När barnen är runt 10–12 år kan det vara läge att börja med månadspeng.

 4. Uppmuntra gärna barnet att spara en del av sina pengar. Med konkreta sparmål blir det roligare och enklare.

 5. Undvik om möjligt att ge mer pengar när vecko- eller månadspengen är slut. På så sätt lär du barnet att hushålla med begränsade resurser.

 6. Tänk på att alla barn är olika. Anpassa regler och ansvar efter barnets mognad.

 7. Tillåt ditt barn att göra misstag – det lär man sig också av.

Så tänker Sveriges familjer om veckopeng

Idag får tre av fyra barn mellan sju och 18 år en regelbunden veckopeng, månadspeng, hela eller delar av barnbidraget eller studiebidraget. Vid tio års ålder går de flesta föräldrar över till att ge barnen månadspeng.

Spara till barn

Hur vill du spara till ditt barn?

Ungdomskonto

På kontot kan barn få in sina pengar och sköta sina betalningar. Swish och bankkort kan kopplas till kontot. För barn och unga upp till 21 år.

Barnförsäkring

Vår barnförsäkring omfattar oförutsedda händelser som kan inträffa under barnets uppväxt, såväl sjukdom som olycksfall. Den gäller dygnet runt och kompletterar förskolans och skolans olycksfallsförsäkring.