Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Jämställd ekonomi under småbarnsåren

När man bildar familj och skaffar barn påverkas inte bara livet i stort utan också privatekonomin. Dels ökar levnadskostnaderna men småbarnsåren påverkar också hushållets inkomster. För en jämställd ekonomi gäller det att ha koll på vilken effekt de olika val man gör har för såväl hushållets som var och ens ekonomi.

Mother and daughter crafting in the kitchen

Det mest jämställda är så klart att dela lika på ansvaret, det vill säga man delar lika på föräldraledighet, VAB-dagar och eventuellt deltidsarbete under åren barnen är små. Men varje hushåll behöver göra den uppdelning som passar dem och deras ekonomi bäst. Oavsett hur man delar upp det måste man se till hur det påverkar såväl hushållets som individens ekonomi, både här och nu men även på sikt.

Privatekonomin här och nu

Föräldrapenning

Den som är föräldraledig får knappt 80 procent av sin lön i föräldrapenning, om man tar ut sju dagar per vecka. Det gäller på lön upp till max 43 750 kronor per månad, vilket då ger 1 116 kronor per dag i föräldrapenning. Högre än så kan ersättningen inte bli. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan du dessutom få föräldralön, det innebär ytterligare tio procent.

Föräldrapenning - exempel (kronor per månad före skatt)

Om uttag sju dagar per vecka. Avrundade tal.

Lön Föräldrapenning Föräldrapenning + föräldralön
25 000 19 000 22 000
30 000 23 000 26 000
35 000 28 000 30 000
40 000 31 000 35 000
43 750 eller mer 33 500 38 000*)

Har man en inkomst under 10 000 kronor per månad eller ingen inkomst alls, får man runt 7 500 kronor per månad under föräldraledigheten.

VAB-ersättning

När du tar hand om sjukt barn och därmed inte kan arbeta har du rätt till ersättning för vård av barn (VAB). Den tillfälliga föräldrapenningen är knappt 80 procent av din lön per dag, maxersättningen är 1 175 kronor per dag. Samtidigt sker ett löneavdrag den eller de dagar du inte arbetar, den totala inkomsten minskar. Det innebär att om man inte fördelar VAB-dagar jämställt kommer den ena föräldern få väldigt mycket lägre lön under småbarnsåren.

 

Två personer äter flyttpizza på golvet.

Jämställd ekonomi – och vägen dit!

Med olika inkomster, karriärsbanor och förutsättningar att vara ledig är det inte alltid lätt att få till en jämställd privatekonomi. Här har vi samlat lite tips på vad du kan göra för skapa en ekonomi som är mer på lika villkor.

Jämställd ekonomi - Så kan ni dela på utgifterna

Jämställd ekonomi och sparande