Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Bodelning och arvsrätt – så funkar det

Som gift har du rätt till hälften av era gemensamma tillgångar vid en bodelning om ni inte har ett äktenskapsförord där ni till uppgett "enskild egendom". Är du sambo gäller andra regler, men genom aktiva val går det ändå att skapa en ekonomisk trygghet.

Kvinnligt par i hem med flyttlådor, flyttar in

Vad är bodelning?

En bodelning är när du och din partner delar upp er egendom mellan er. Den kan göras mellan gifta eller sambor vid skilsmässa, separation eller dödsfall. Ni kan även göra en bodelning medan ni är gifta. 

Om ni inte kommer överens kan tingsrätten kan utse en bodelningsförrättare. Bodelning behöver inte ske om ni bara har enskild egendom och ingen av er begär att få ta över bostad eller bohag från den andre.

Vad är ett bodelningsavtal?

Värderingen och uppdelningen av tillgångar, vid en separation, görs i ett bodelningsavtal. Det kan vara bra att skriva ett sådant, även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Skälet är att man har rätt att kräva bodelning långt i efterhand. Då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut och ni kanske inte längre är överens om hur en uppdelning ska göras. Vid en skilsmässa sätter bodelningsavtalet punkt för er ekonomiska förbindelse, rent juridiskt, och redogör för vem som ska ha vad. Dessutom kräver banken för det mesta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Olika typer av bodelning som gifta och sambos

När det kommer till en separation eller skilsmässa gör juridiken skillnad mellan exempelvis äktenskap och samboskap.

– En skillnad är att när ett par separerar eller skiljer sig har man som gift, som huvudregel, rätt till hälften av alla gemensamma tillgångar, även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt som man i och för sig kan avtala bort genom ett äktenskapsförord, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

I ett äktenskapsförord kommer man överens om vad som är "enskild egendom" och då kommer den egendomen inte att ingå i bodelning.

Bodelning när gifta skiljer sig

Vid en bodelning i samband med skilsmässa så utgår ni från vilka egendomar ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad.

Ofta är det svårt att veta hur man ska göra och var man ska börja, till exempel när man ska fylla i en skilsmässoansökan. Här går vi igenom några av stegen.

 1. Ansök om äktenskapsskillnad
  Skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten när ni har bestämt er för att skiljas.
 2. Förbered bodelningsavtal
  Ni behöver inte vänta på svar på er äktenskapsskillnad för att upprätta ett bodelningsavtal utan det kan ni göra så snart ansökan är registrerad hos tingsrätten. Ett bodelningsavtal är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. Det är i bodelningsavtalet ni delar upp egendomen mellan er. Till exempel regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal som därmed fungerar som en överlåtelsehandling som bland annat behöver visas för:
 • Lantmäteriet om en av er tar över en villa eller mark.
 • Bostadsrättsföreningen om en av er tar över bostadsrätten ni bor i.
 • Banken om en av er ska ta över lånen på er bostad.

Vem får vad vid en bodelning?

 • Börja med att lista allt ni äger, undantaget är personliga föremål och egendom som är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev.
 • Dra dina skulder från värdet av det du äger.
 • Lägg ihop era värden och delar beloppet lika. Det är endast överskottet ni delar på, inte eventuella skulder och lån.
 • Bestäm vem som ska få vad. Du har i första hand rätt att få dina egna saker och kan ge mellanskillnaden i pengar till den andre. Om du ska överta en bostad måste du ofta även överta de bolån som finns. Det är viktigt att banken godkänt att du tar över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.
 • Skriv under bodelningsavtalet.

Bodelning när sambos separerar

Om bodelningen gäller ett samboförhållande är det den dag som samboförhållandet upphörde.

Som sambo har man enbart rätt till hälften av bostad och bohag som införskaffats gemensamt, alltså inte till det som var och en fått eller köpt för eget bruk, säger Madelén.

Det betyder att om den ena parten har flyttat in hos den andra för att bli sambo, så har man inte rätt till del i bostaden vid en separation. För bohag, som till exempel möbler, gäller att det som införskaffats för att användas gemensamt delas lika vid en separation.

– Det spelar ingen roll om den ena parten har betalat mer än den andra, det delas ändå lika. Därför är det bra om man betalar hälften var på de större utgifterna, säger Madelén.

Som sambor kan man skriva ett samboavtal, där man avtalar bort sambolagen. Där man istället kommer överens om hur bostad och bohag ska fördelas.

Även för sambor som separerar är det viktigt att upprätta ett bodelningsavtal som redogör vem som ska ha vad. Avtalet ska skrivas inom ett år efter separationen. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Vill du ha hjälp med bodelningen?

Gör en digital bodelning eller boka tid med en jurist.

Personförsäkring

Arbetslöshet, olycksfall, eller sjukdom kan drabba alla, men med rätt försäkring tryggar du ekonomin för dig och din familj. Var förberedd om det oförutsedda händer.

Hur funkar det med arvsrätt?

Arvsrätten skiljer sig

En annan stor skillnad mellan att vara gift eller sambor är arvsrätten.

– Gifta ärver varandra fullt ut, men bara om det inte finns barn i äktenskapet eller om alla barn är gemensamma. Om ett gift par inte har gemensamma barn men båda makarna har barn sedan tidigare så ärver de barnen allting, om det inte finns ett testamente, säger Madelén Falkenhäll.

Det går att känna ekonomisk trygghet både som gift och sambo, bara man sätter sig in i hur man gör med avtal och testamente.

- Det viktigaste är att sätta sig in i ämnet. Det är svårt att ge generella råd och därför är det viktigt att alltid gå igenom sin egen situation med en jurist. Det finns nästan alltid något som inte faller inom ramen för det som beskrivits ovan, avslutar Madelén Falkenhäll.

Andra läste också

 • Arvskifte – dela upp arv

  Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Swedbank till arvingarna.

  Så här delas arvet upp
 • Så undviker ni onödiga gräl om pengar

  Nästan alla som bor tillsammans med sin partner har en gemensam ekonomi på något sätt, men det är inte alltid lätt att komma överens. Så här undviker ni onödiga gräl.

  Så undviker ni onödiga gräl om pengar