• Ni på byrån skickar ett uppdragsbrev till Arvskiftesgruppen.

Swedbank AB
GSS Arvskifte, Byråer
FE 931
107 77 Stockholm

  • Om frågor dyker upp eller om ärendet på något sätt behöver kompletteras tar Arvskiftesgruppen kontakt med er.
  • Arvskiftesgruppen genomför uppdraget.
  • En redovisning skickas sedan per post till byråns adress.