För kortköp och uttag i valutor som ingår i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, kan du välja att få en notis vid varje valutaväxlingstillfälle. Notisen visar valutaväxlingspåslaget i kronor och procent, och även som en procentsats i förhållande till Europeiska Centralbankens aktuella referensväxelkurs.

Den slutgiltiga valutaväxlingskursen sätts när transaktionen behandlas, vilket kan vara några dagar efter att du använde kortet.

Du har möjlighet att få notiser som pushnotis eller som sms, och du kan när som helst avaktivera notiserna.