Sparbankerna och Swedbank har fått uppdraget av Försäkringskassan att genomföra utbetalningar av elstöd. Utbetalningarna sker via vårt utbetalningssystem. 

Försäkringskassan har huvudansvaret för uppdraget att betala ut elstödet till de privatpersoner som är berättigade till det. Sparbankerna och Swedbank genomför själva utbetalningen.

Få utbetalningen tidigt – anmäl konto

Få elstödet utbetalt tidigt till ditt bankonto geno matt registrera kontot i Sparbankerna och Swedbanks kontoregister (SUS) senast den 13 februari. Du kan registrera, konstrollera och ändra kontonummer oavsett vilken bank du har.

Anmäl konto i kontoregistret

Utbetalningen – så går det till 

  • Utbetalningen sker successivt från och med den 20 februari 2023. 
  • Om du är mottagare av elstöd och vill få pengarna tidigt insatta på ditt bankkonto, oavsett bank, behöver ett konto finnas anmält i Swedbanks kontoregister senast 13:e februari. Det går att anmäla konto efter det datumet men då kommer utbetalningen senare. Du behöver inte vara eller bli kund hos Bjursås Sparbank för få elstödet utbetalt.
  • Du som får allmän pension från Pensionsmyndigheten behöver inte göra något, du får pengarna till ditt konto som du brukar få pensionen.
  • Kontrollera att du har anmält bankkonto i vårt kontoregister. Där går det även att lägga in eller ändra bankkonto för utbetalning av elstödet.. 
  • Om inte ett konto finns registrerat i kontoregistret skickas en utbetalningsavi ut.

Frågor som besvaras av Försäkringskassan

Följande frågor om utbetalningen besvaras av Försäkringskassan. Mer information om elstödet finns på www.forsakringskassan.se/elstod.

  • När får jag min utbetalning?
  • Hur stort belopp får jag?
  • Varför får jag inget elstöd?
  • Går det att få pengarna i förväg?
  • Det har blivit fel med min utbetalning, hur gör jag?