Skip to content

Clearingnummer och kontonummer

När du ska föra över pengar så anger du mottagarens bankkontonummer, det vill säga clearingnummer och kontonummer. Våra clearingnummer börjar antingen på siffran 7 (4 siffror) eller siffran 8 (5 siffror). Om någon ska föra över pengar till dig som är kund hos oss så skrivs bankkontonumren olika beroende på clearingnumret.

Överföringar från andra banker till Swedbank och sparbankerna

Har du konto hos annan bank än Swedbank eller sparbankerna och ska föra över pengar till någon som har konto hos oss? Följ stegen för hur du skriver bankkontonummer för våra två olika clearingserier:

Överföringar till andra om du har konto hos oss

Har du konto hos oss och ska föra över pengar till någon annan? Då skriver du hela bankkontonumret utan extra tecken (streck, kommatecken och punkter).

OBS: Detta gäller oavsett om mottagaren har konto hos oss eller annan bank. Alltså även om ni båda är kunder hos Bjursås Sparbank. Om du har frågor eller får problem med överföringen - kontakta banken som mottagaren har sitt konto hos.

Bryttider/överföringstider - när kommer betalningen fram?

Frågor och svar om clearingnummer

Överföringar och betalningar från utlandet