Vilken behörighet krävs för att svara på frågorna?

Företaget behöver att ha en användare i internetbanken med rätt behörighet att besvara frågorna.

Behörigheten heter ”Fylla i och uppdatera kundkännedomsuppgifter”. Tänk på att användaren får tillgång till all information om företaget, som ägarstruktur och andra känsliga uppgifter (GDPR). Användare med ”Obegränsad behörighet” kan också besvara frågorna. 

Det är företagets behörighetsadministratör som i internetbanken lägger upp behörigheten.