Förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för anställda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Den är tänkt att gälla retroaktivt från och med april och resten av år 2020 och omfatta alla yrkesgrupper i hela landet. Syftet med förslaget är att minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från sin arbetsplats utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Det har även tagits fram ett förslag om tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till medarbetare. Denna skattefrihet ska gälla utöver möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel julgåvor. De nya reglerna föreslås gälla från och med juni och fram till slutet av 2020. Bakgrunden är att både företag och kommuner har uttryckt att de vill hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Genom detta förslag på skattelättnader kan anställda till exempel få presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Regeringen kommer att överlämna förslagen i en extra ändringsbudget.

 

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda