Knappt två tredjedelar, 65 procent, sparar eller kan tänka sig att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling i samhället. De flesta, 44 procent, av de som är positiva vill spara i fonder som fokuserar på klimatpåverkan och teknologier för klimatomställning, medan 39 procent vill spara i fonder som hjälper till att bevara miljö och artrikedom. 28 procent vill lägga sitt sparande i fonder som bidrar till grundläggande behov inom hälsa, hållbar matindustri och hållbara städer och bostäder.

- Hittills har hållbart sparande många gånger handlat om att välja bort sådant som kan påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle negativt. Nu ser vi ett ökat intresse för att också investera i företag som aktivt bidrar till att göra samhället bättre; man vill spara i bolag som har strategier för att möta de utmaningar som ligger framför oss, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Intresset för hållbart sparande finns bland både män och kvinnor och i olika åldrar i ungefär samma utsträckning, men män och äldre är uttalat skeptiska i större utsträckning än kvinnor och yngre. 25 procent av männen och 27 procent av 65–79-åringarna uppger att de inte kan tänka sig att spara hållbart. Motsvarande siffra bland kvinnor är 14 procent.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet, rapporten och mer om företagsekonomi:

Två av tre kan tänka sig att spara hållbart – störst intresse väcker klimatfonder (pressmeddelande, PDF)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Undersökningen gjordes under mars 2018, 3 015 personer deltog.