Aktiemarknaderna har under sommaren fått stöd av bolagsrapporter och framåtblickande kommentarer. Swedbank Analys gör därför inga förändringar i allokeringen denna månad.

– I vår juliuppdatering skrev vi att den avgörande striden för sommaren sannolikt skulle bli den mellan handelsspänningar och en stark rapportsäsong. Den senare har hittills visat sig vara den starkaste, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Analys.

I början av sommaren påverkades stämningen på de finansiella marknaderna tydligt av nyheter kring handelstullar. Swedbank Analys har under våren varit något tveksamma till sannolikheten att ett fullskaligt handelskrig ska blomma ut och står kvar vi den ståndpunkten även om man anser att det är för tidigt att blåsa faran över. Fortsatt nyhetsflöde kring dessa frågor, inte minst gällande relationen mellan USA och Kina, kommer med största sannolikhet att påverka stämningen på de finansiella marknaderna en tid framåt.

– Detta i kombination med geopolitiska, politiska och makroekonomiska risker gör att vi ser en uppenbar risk för att sommarhettan bedarrar även på aktiemarknaden, avslutar Mattias Isakson.

Swedbank Analys väljer därför att vara fortsatt överviktade USA och neutrala i Tillväxtmarknader. Portföljvikten i Sverige och Japan är även den kvar på neutral medan Europa försätter att underviktas. Ränteplaceringar kvarstår som undervikt i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och banken behåller en neutral vikt.

Mer information

Bedarrande sommarhetta (rapporten, PDF)
Swedbanks Investeringsstrategi – Bedarrande sommarhetta (artikel i Swedbank Aktiellt)
Strategi och allokering (samlingssida med rapporter)