För ett år sedan skrev Swedbank Analys att börsuppgången gick in i sista fasen. Under året har investerare slitits mellan hopp och förtvivlan. De grundläggande förutsättningarna för aktiemarknaden, omvärldshändelser och bolagsvinster, har till stor del varit stödjande.

– Vinstutvecklingen har varit avgörande för vår övervikt i aktier. Efter sommarens rapportsäsong tog investerarna fasta på styrkan och aktiemarknaderna steg. Den senaste rapportsäsongen blev dock annorlunda, det negativa tolkningsföreträdet tog över och många aktier föll, mer eller mindre kraftigt, i samband med rapport, säger Mattias Isakson, Aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

– Vi hävdar att det egentligen inte hänt så mycket, förutsättningarna för aktiemarknaden är relativt oförändrade. Det är investerarnas inställning som har förändrats, rädslan har stigit och vi räknar med att den kan komma att förbli förhöjd den närmaste tiden. Det innebär att vi förmodligen kan förvänta oss större svängningar och en generellt sett mer oförutsägbar marknad. Sammantaget gör detta att en neutral aktievikt känns rätt i detta läge, avslutar Mattias Isakson.

Regionsmässigt överviktas tillväxtmarknader, vilket finansieras med en undervikt i Europa. Portföljvikten i Sverige hålls neutral liksom för USA som justerats ner från en tidigare övervikt. Då aktievikten i portföljen nu sänks till neutral blir samtliga tillgångsklasser neutrala och där räntedelen bör ses som en kassaposition.

Mer information

Swedbanks Investeringsstrategi, rapporten

Artikel på Swedbank Aktiellt

Samlingssida på swedbank.se