Sedan den omedelbara återhämtningen efter finanskrisen har världsekonomin lidit av brist på tillväxt – både vad gäller global BNP-tillväxt eller bolagsvinster. Den viktigaste skillnaden mellan den nuvarande konjunkturcykeln jämfört med tidigare cykler är det höga sparandet inom privat sektor samtidigt som enskilda länder har fört en stram finanspolitik. Två faktorer som kan komma att ändras under nästa år.

Jerker Söderström, allokeringsstrateg på Swedbank utvecklar:

– Redan innan Trumps valseger hade konjunktursignalerna börjat peka uppåt för såväl industrin som tjänstesektorn. En signal om att näringslivet börjar se ljusare på framtiden och ett viktigt stöd för tillväxten.

Trumps intåg i politiken kommer sannolikt att ge ökade finanspolitiska stimulanser, vilket på kort sikt kan bidra till bättre förutsättningar för tillväxt i USA. Kombinationen av en bättre tillväxt samt ökad sannolikhet för ekonomiska stimulanser resulterar i ett 2017 där världsekonomin, speciellt de mogna ekonomierna, tar ett litet steg mot en mer normal tillväxttrend. Swedbank Analys har dock en något mer försiktig inställning mot tillväxtmarknader efter dess starka utveckling under det senaste året samt osäkerheten kring den kinesiska banksektorn och känsligheten för en starkare dollar.

Högre inflationsförväntningar ger högre räntor

De positiva tillväxtutsikterna har även dragit med sig inflationsförväntningarna uppåt, vilket har redan resulterat i en uppgång av de långa räntorna. Stigande räntor, allt annat lika, utmanar övriga tillgångsslag då den relativa avkastningspotentialen minskar. Anledningen till de högre räntorna är dock de ljusare tillväxtutsikterna och därmed drivna av en anledning som i stor utsträckning gynnar aktiemarknaden.

Vikten i krediter neutraliseras

Swedbanks samlade bild för kreditmarknaden är relativt oförändrad, men uppsidan för fortsatta kapitalvinster är nu begränsade. ECB:s stödköp kommer att avta och därmed lättnaderna klinga av i den förväntade avkastningsberäkningen. Trots att Swedbank inte ser kraftiga risker för uthållande kursnedgångar efter det kommande regeringsvalen i Europa, neutraliseras övervikten i kreditexponering.

Efterlängtad vinsttillväxt på aktiemarknaden

Givet de positiva konjunktursignalerna ses en ökad sannolikhet för positiv vinsttillväxt när det blickas in i 2017. Förväntningarna är återigen över 10 procent i årstakt men för första gången på flera år ses en betydligt högre sannolikhet för att förväntningarna äntligen realiseras.

Europa erbjuder förvisso en intressant potential givet att lönsamheten börjar normaliseras, men givet det osäkra politiska läget kan förbättringen ligga bortom 2017. Swedbank Analys väljer därför att undervikta europeiska aktier till fördel för Sverige och USA. Helhetsbedömningen är att trots riskerna erbjuder aktiemarknaden ett bra alternativ för investerare.

Jerker Söderström avrundar:

– Värderingen av aktiemarknaden, oavsett region, är förvisso inte låg i historiska mått mätt, men lämnar ändå en potential givet ljusare utsikter för vinsttillväxt och bristen på avkastning hos andra tillgångsslag. Tillgångsslaget värderas i dagsläget till en förväntad årsavkastning på mellan 6-8 procent utifrån nuvarande lönsamhetsnivå. En potential som investerarna kommer ha svårt att åsidosätta under 2017 när vinsttillväxten äntligen kommer och vi lyfter därmed aktier till en övervikt, framförallt för den svenska och amerikanska marknaden.

Mer information

Vad ska man då som investerare göra? Läs mer i vinterns upplaga av Swedbanks Investeringsstrategi och titta på vår webb-sändning. För rapport med affärsförslag var vänlig logga in i din värdepapperstjänst i mobil- eller internetbank eller Aktiellt, alternativt kontakta din rådgivare.

Swedbanks Investeringsstrategi – Bättre tillväxtutsikter trumfar politiska risker (rapporten)

Sammanfattning av investeringsstrategin

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)

Presentation i bankens webb-tv (Swedbank Direkt)