-        Utsikterna för hushållen börjar ljusna. Efter två år av fallande inkomster stiger de reala disponibla inkomsterna i år och ännu mer nästa år. Konsumtionen förblir dämpad ett tag till då arbetsmarknaden försvagas under året, men börjar stiga efter sommaren för att sedan ta ett rejält steg upp och växa med hela 3,4 procent 2025, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Inflationen faller snabbt – ger stöd åt räntesänkningar

Svensk inflation har fortsatt att utvecklas gynnsamt under inledningen av året. KPIF-inflationen väntas sjunka under Riksbankens tvåprocentsmål till sommaren, för att förbli låg under 2025.

-        Vi räknar med att styrräntan sänks med 25 punkter i maj, till 3,75 procent, vilket följs av ytterligare tre sänkningar i år. Riksbanken fortsätter att sänka räntan även under 2025, ned till 2 procent. Penningpolitiken blir mindre åtstramande och ger en välbehövlig injektion till svensk ekonomi, säger Mattias Persson.

Bostadspriserna har bottnat – viss prisuppgång i sikte

Bostadspriserna har i stort sett legat still de senaste 12 månaderna och ligger drygt 10 procent lägre än vid toppen under våren 2022. Läget har nu stabiliserats och prisuppgångar ligger runt hörnet.

-        Kursändringen från Riksbanken ger skjuts åt bostadsmarknaden. Tillsammans med förbättrad köpkraft hos hushållen talar det för en ökad efterfråga på bostäder och en försiktig prisuppgång på 2–3 procent i år och cirka 5 procent nästa år, säger Mattias Persson.

Svensk ekonomi tar revansch

Den nyligen framlagda vårändringsbudgeten var ett första steg mot en mer expansiv finanspolitik, och under nästa år blir finanspolitiken ännu mer expansiv med 50 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder. Svensk ekonomi växlar gradvis upp och under 2025 växer Sverige snabbare än de flesta andra europeiska länder.

-        Återhämtningen är i sikte för svensk ekonomi och när den ekonomiska politiken svänger om, med en penningpolitik som blir mindre åtstramande och en finanspolitik som blir expansiv, tar tillväxten i Sverige ordentlig fart och placerar sig i topp i Europa. Detta talar också för att den svenska kronan ska stärkas, säger Mattias Persson.

Swedbank Economic Outlook april 2024 (pdf)

Läs mer om Swedbank Economic Outlook

Till Insikt för fler rapporter och analyser