Pundet har stärkts på bred front och finanssektorn på börsen har stärkts. Dagens besked kommer sannolikt att minska osäkerheten i närtid för företag och hushåll, vilket gynnar den brittiska ekonomin. Återigen har man möjlighet att hålla tidsplanen för Brexit som går ut i mars 2019 – hade man inte inlett fas två innan årsskiftet hade detta ifrågasatts. Det är dock värt att notera att osäkerheten på sikt består. Många detaljer saknas fortfarande och när euforin med dagens uppgörelse lagt sig lär internpolitiska spänningar i Storbritannien öka, inte minst då mer detaljer släpps.

Mer information

Läs hela analysen och mer snabbkommentarer på samlingssidan.
Snabbkommentar - UK – Genombrott i Brexit-förhandlingarna
Mer makro (samlingssida)