I Stockholm steg bostadsrätternas priser, justerat för säsongseffekter, med 1,1 procent i december vilket är en uppgång från novembers prisökningstakt. Stockholmspriserna tycks ha toppa ur enligt en 3-månadersutveckling. Framtida månader får dock visa ifall bostadsrättspriserna kommer att öka i långsammare takt i Stockholm.

Läs hela snabbkommentaren:

Bostadsrätterna steg mer än villapriserna