– Är du högt skuldsatt är hushållsekonomin väldigt känslig för ränteförändringar. Det är precis det Finansinspektionen vill motverka och uppmärksamma hushållen på med sitt nya förslag om striktare amorteringsregler, säger Arturo Arques Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Bostadsrättsinnehavaren påverkas från två håll

Hushållen behöver ta höjd för högre räntor framöver.

Men det är inte bara de egna lånen som påverkas av en räntehöjning. Äger man en bostadsrätt betalar man via månadsavgiften även föreningens räntekostnader. En förening med hög skuldsättning påverkas naturligtvis mer om räntan stiger än en förening med låg skuldsättning.

– Som bostadsrättsinnehavare är det viktigt att ha koll på föreningens ekonomi. Stiger räntan ökar räntekostnaden på de privata bolånen och på bostadsrättsföreningens lån Tillsammans kan det handla om tusentals kronor i månaden om räntan stiger från två till fem procent, fortsätter Arturo Arques.

Så här kan du förbereda dig på tuffare tider

  • Passa på att amortera nu när räntan är låg.
  • Överväg att binda räntan på delar av bolånet om du har små marginaler i hushållsekonomin.
  • Om du ska köpa en bostadsrätt sätt dig in i föreningens ekonomi. Har du svårt att förstå årsredovisningen, be någon att hjälpa dig.
  • Har föreningen en hög skuldsättning och omfattande renoveringar framför sig. Ta hänsyn till det och betala inte lika mycket för en sådan bostadsrätt.

– Passa på att amortera mycket nu när räntorna är låga, lånen minskar och din ekonomi blir inte lika känslig för framtida räntehöjningar. Större marginaler hjälper dig till en sund och hållbar ekonomi, fortsätter Arturo Arques.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi på samlingssidan Privatekonomi.

Till Arturos blogg