Utifrån ett penningpolitiskt perspektiv så tror vi att Riksbanken denna gång ser förbi besvikelsen med det låga KPI-utfallet i mars. Utfallet kommer visserligen i ett känsligt läge när mungiporna troligen redan sänkts av de
oväntat låga centrala löneavtalen inom industrin. Den svenska ekonomin tuffar dock på bra. Vidare har kronan försvagats och noteras nu ca tre procent svagare än Riksbankens KIX-prognos från februari.

Riksbanken mjuk men avvaktar

Mer makro (samlingssida)