Vi räknar med något högre prisökningar i december än normalt där transportposten i KPI står för merparten av prisökningarna. Drivmedelspriserna steg med 4,7 procent i december vilket ger ett bidrag till KPI med 15 hundradelar. Högre drivmedelspriser motverkas marginellt av sjunkande elpriser som vi räknar med sjönk med 0,5 procent. Det relativt stora bidraget från energipriserna innebär att KPIF ex. energi stiger med knappt 0,3 procent, vilket innebär att årstakten faller till 1,1 procent i december från 1,2 procent månaden innan. Därmed ligger KPIF ex. energi en tiondel under Riksbankens senaste prognos.

Läs mer Makrofokus och analysen:

Inflationstakten fortsätter att stiga

Mer makro (samlingssida)