2017 kommer dock att präglas av fortsatt politisk oro och turbulenta marknader. Liksom under 2016 kan räntor och valutor snabbt påverkas av rykten, opinionsundersökningar och uttalanden på twitter. Donald Trumps första dagar i Vita huset har präglats av motstridiga uttalanden och nervösa marknader. Osäkerheten kring följdeffekterna av Brexit och viktiga val i Europa sätter agendan för året.

Läs hela analysen och mer om Månadens Affärsöversikt:

Ljusglimtar i global ekonomi trots politisk oro