Delindex för sysselsättning föll från 57,1 i september till 55,3 i oktober. Ett tremånaders genomsnitt visar dock på en tilltagande ökningstakt för delindexet jämfört med föregående tremånadersperiod. För oktober månad var delkomponentens bidrag till tjänste-PMI -0,4 indexenheter. Även delindex för leverantörernas leveranstider bidrog negativt. Med en notering på 55,5 föll delindexet med 1,0 indexenhet och bidrog med -0,2 indexenheter till tjänste-PMI.

Under oktober steg index för leverantörernas insatsvarupriser från 53,7 till 58,4. Månadens uppgång på 4,7 indexenheter var den största sedan mars ifjol.

Bortsett från augusti steg index för planerad produktion till den högsta nivån sedan januari. Indexet ökade med 1,0 indexenhet till 68,2 i oktober. Oktobersiffran tyder på en fortsatt god tilltro till affärsutvecklingen.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)