Delindex för orderingång och leverantörernas leveranstider sjönk i oktober och bidrog med vardera 0,6 indexenheter till nedgången i PMI-total. Delindex för sysselsättning och produktion steg och bidrog tillsammans med lager av inköpt material till att begränsa nedgången i PMI-total. Noterbart var att sysselsättningsindexet steg till den högsta nivån sedan november förra året.

Företagens produktionsplaner är fortsatt expansiva och pekar på optimistiska konjunkturutsikter även om indexet sjönk i oktober till 63,5. Produktionsplanerna får också stöd av stigande orderstockar som noterades till den högsta nivån sedan februari i år.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk i oktober till 64,6 jämfört med 67,5 i september, vilket är den lägsta nivån sedan augusti ifjol.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen:

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (rapporten, PDF)

Företagande (samlingssida)