De flesta, sju av tio, lägger en knapp tredjedel eller mindre av sin inkomst efter skatt på sitt boende. För yngre och de med lägre inkomst tar boendekostnaden en större andel av inkomsten. En tredjedel av 20–29-åringarna lägger mer än 30 procent av inkomsten efter skatt på boende. De som äger sitt boende lägger en lägre andel av sin inkomst på boendet än de som bor i hyresrätt.

Läs Boenderapporten 2017 och mer om privatekonomi på samlingssidan Privatekonomi.