- Ett tidsbegränsat uttag innebär mer pengar att leva på under några få år, men när utbetalningarna upphör minskar inkomsten drastiskt. Ta reda på vad som gäller för din tjänstepension så du utifrån det kan göra ett eget medvetet val, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Utbetalning av tjänstepension kan göras på olika sätt. Antingen under hela livet efter pension eller under en begränsad tid, till exempel under fem år. När väl utbetalningarna har påbörjats går det att förkorta utbetalningstiden, men inte att förlänga den. Det innebär att man inte kan gå från en tidsbegränsad utbetalning till en som gäller resten av livet.

- Att ta ut sin tjänstepension under hela livet som pensionär kan ge en större känsla av trygghet, man vet vilken inkomst man kan räkna med och planera sitt liv efter. Har man sämre hälsa kan man överväga att ta ut sin tjänstepension tidsbegränsat, men annars tycker jag att ett livsvarigt uttag är bra, säger Arturo Arques.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi:

Fyra av tio planerar ta ut hela tjänstepensionen under några begränsade år (pressmeddelande, PDF)

Privatekonomi (samlingssida på swedbank.se)

 

 

*Undersökningen gjordes i september 2018, 1 194 personer mellan 55 och 65 år deltog.