Det allmänna barnbidraget infördes 1948 med syfte att öka förutsättningar till en god ekonomisk levnadsstandard för barnfamiljer. Redan 1937 infördes ett behovsprövat bidrag men det allmänna bidraget till alla barnfamiljer infördes alltså 1948. Det allmänna bidraget var 65 kronor per barn och kvartal. I dagens penningvärde motsvarar det 413 kronor per månad. Efter höjningen i mars i år är barnbidraget 1 250 kronor per barn och månad. Det har alltså ökat med över 200 procent sedan det infördes.*

- Syftet med barnbidraget är att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för barnfamiljer. Har man möjlighet att spara en del av den till barnet eller ge i månadspeng är det jättebra. Men för många familjer är det ett nödvändigt tillskott för att få ekonomin att gå ihop, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Barnfamiljer har fått bättre ekonomi

Swedbanks tidsserier för typhushåll sträcker sig från 1971 och framåt. Under den perioden har barnbidraget ökat med 70 procent medan nödvändiga kostnader för ett barn i 8-årsåldern bara har ökat med 45 procent.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi på samlingssidan:

Barnbidraget – en 70-åring som gett barnfamiljerna bättre ekonomi (pressmeddelande)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Analysen är gjord i 2018 års prisnivå.