Mjölkproducenterna fortsätter att öka sitt lönsamhetsindex och har gått från minus 4 till plus 53 sedan våren 2017. Även gris- och nötköttsproducenterna har ökat sitt lönsamhetsindex,till plus 65 respektive plus 25. Bland växtodlarna är det fortsatt ett negativt lönsamhetsindex även om det har förbättrats något. Investeringarna fortsätter och är på den högsta nivån under jämförelse-perioden där planeringar i djurstallar ligger på toppnivå. Dessutom planerar 8 av 10 lantbrukare åtgärder för att stärka sin lönsamhet.

- Det finns en framtidstro inom svenskt lantbruk och det är glädjande att se det positiva lönsamhetsindexet och investeringsviljan. Framtidstron avspeglar sig också i att så många tittar på åtgärder för att stärka lönsamheten. Intresset för förnyelsebar energi genom solenergi ligger på en rekordnivå och fler breddar sina affärsmöjligheter exempelvis inom entreprenad. Det är många faktorer som påverkar lönsamheten och det gäller att hålla koll på trender men också känna till sitt företags utmaningar och ta ställning till hur man ska utveckla sitt företag, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet, rapporten och mer om företagande på samlingssidan:

Lantbruksbarometern 2018: Lantbrukarna är mer positiva till sin lönsamhet och vill investera (pressmeddelande)

Lantbruksbarometern 2018 (rapport)

Företagande (samlingssida)