Korttransaktioner bokförda 2021-05-19 har inte uppdaterats mot kundernas konto. Felutredning pågår fortfarande.