Samhällsnyttiga ändamål

Som en del av Bjursås Sparbanks ansvar gentemot den verksamhet där vi verkar har vi beslutat att skänka 25.000kr till Sara Danielsson Källström för sitt arbete med att ta fram en barnbok på bjursmål.

Boken heter Olivias nya skor och går att läsa både på bjursmål och svenska.

”jag ser det här projektet som ett sätt att ge tillbaka till den bygd som har betytt och fortfarande betyder så mycket för mig” säger Sara om sitt bokprojekt.

Saras intention med boken är att bevara och sprida bjursmålet. Med rötter i Bjursås sedan många generationer tillbaka har bjursmålet varit en självklar del av hennes egna och släkts vardag och historia.  

Då språket ständigt förändras hoppas Sara på att boken kan hjälpa till att skapa ett band till vårt historiska arv med hjälp av exempelvis kultur. Barnbokens lekfullhet kan skapa en nyfikenhet och ett intresse för bjursmålet kan väckas och bibehållas.

Bjursås Sparbank önskar Sara ett stort lycka till med boken!

sara