Med hjälp av företaget PFM Research kommer vissa kunder att bli uppringda från följande nummer: 073-53 14 929 Ingen känslig information kommer att efterfrågas, såsom personnummer eller kontouppgifter.

Datainsamlingen kommer att pågå mellan 1-31 augusti 2020.  Måndagen den 28 september publiceras resultaten för bankbranchen i stort där alla Sparbanker ses som en grupp.

Vi på Bjursås Sparbank vill uppmana dig att ta tillfället i akt att ge din bild av kundrelationen. Tveka inte att höra dig om du har några frågor.