Utlåning
Utlåning med administrativ satt ränta och kontokrediter höjs med +0,25 %. Ränteändringen gäller inte referens- och basrelaterad utlåning eller lån till bunden ränta. 

Inlåning
Räntan på inlåningskonton höjs med upp till 0,25 %.Inlåning med penningmarknadsrelaterad ränta berörs ej.