Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundskydd för dig som placerar ditt sparande i värdepapper

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden indelas i olika grupper för att anpassa nivån på kundskyddet.

Skyddet skiljer sig åt för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Banken har valt att använda de legala definitionerna av de olika kundkategorierna. Det innebär att de kunder som inte yrkesmässigt handlar med finansiella instrument rubriceras som icke-professionella kunder.

Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter.

Högsta kundskyddet har de icke-professionella kunderna och den lägsta skyddsnivån har kunderna som är jämbördiga. Om banken inte meddelar annat kategoriserar banken dig som icke-professionell med högsta kundskyddet.

När du får rådgivning

Vid en rådgivningssituation ska vi tillsammans komma fram till vilka värdepapper som passar dig bäst. Då går vi bland annat igenom:

  • din ekonomiska situation
  • syftet med placeringen
  • din riskprofil
  • dina erfarenheter av olika sparprodukter

Syftet med genomgången är att vi ska säkerställa att den produkt du vill köpa verkligen uppfyller dina krav och förväntningar.

Efter rådgivningen får du en dokumentation över vad vi har kommit fram till.

När du köper värdepapper

Värdepappren delas in i två kategorier:

  • okomplicerade finansiella instrument
  • komplicerade finansiella instrument

Första gången du köper värdepapper som definieras som komplicerade föreskriver reglerna att banken ska ställa ett antal frågor. Syftet är att vi ska försäkra oss om att du har betryggande kunskaper om och erfarenheter av de värdepapper som du tänker köpa. Rutinen kallas passandebedömning.

Hur hanterar vi din order?

Hos oss kan du alltid räkna med att bli rättvist hanterad i orderläggningen. Våra principer att behandla dig som kund gäller för stor som liten.

Vi har utarbetat och dokumenterat våra riktlinjer för bästa order utförande i en policy. Där kan du läsa i detalj hur vi kan utföra din order och till vilka marknadsplatser vi vänder oss direkt samt vilka mäklarföretag vi använder oss av om vi skall utföra din order utomlands.

Har du några frågor om vår orderutförandepolicy vänd dig gärna till din rådgivare eller ditt bankkontor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås