Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Sparkonton

Det är bra att ha en reserv på banken innan du överväger andra sparformer. Reserven är din buffert för det oförutsedda. Du kan göra engångsinsättningar eller spara regelbundet med automatisk dragning från lönekonto. Pengarna växer sakta men säkert och du tar inga risker

Bjurskonto

Det är bra att ha en reserv på banken innan du överväger andra sparformer. Reserven är din buffert för det oförutsedda. Du kan göra engångsinsättningar eller spara regelbundet med automatisk dragning från lönekonto. Pengarna växer sakta men säkert och du tar inga risker. 

Bjursåskonto är avsett för långsiktigt sparande med 3 fria uttag/år inkl. föregående års ränta.

Du får den lägre räntan på belopp upp till 300 000 kr medan du på belopp därutöver får den högre räntan.

Pris

Belopp upp till 300 000 kr: 0,05 %
Belopp därutöver: 0,10 %

3 fria uttag per år inkl. föregående års ränta. Uttagsprovision 1 %.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

e-sparkonto

Du kan öppna och hantera ditt e-sparkonto själv i internetbanken. Du kan ta ut dina pengar fritt, utan begränsning av antal uttag. Lägg enkelt upp regelbundna överföringar till och från ditt e-sparkonto.

Pris

Räntan är för närvarande 0,00 %

För dig som är ansluten till internetbanken.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Information om den statliga insättningsgarantin

Ovanstående konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.selänk till annan webbplats

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås