Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) gör det enkelt att spara i aktier och värdepapper utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser vid köp, omplacering och försäljning. ISK finns bara tillgängligt för privatpersoner.

  • Du slipper deklarera varje enskild affär
  • Enkelt att deklarera – årlig schablonskatt
  • Enkelt för dig som vill månadsspara

Investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin för pengar på kontot och investerarskydd för värdepapper.

Hur fungerar ett ISK?

Investeringssparkontot är en enkel och förmånlig sparform för privatpersoner som vill investera i aktier, fonder och andra värdepapper. Det är en schablonbeskattad sparform, vilket innebär att du betalar en årlig schablonskatt på ditt sparande som baseras på statslåneräntan oavsett om tillgångarna ökar eller minskar i värde.

Enkelt att handla

Du kan när som helst köpa och sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär.

Enklare att deklarera

Du kan när som helst göra omplaceringar utan att behöva deklarera vinster eller förluster och betala skatt på eventuella vinster. Du betalar heller inte skatt på aktieutdelningar. Istället betalar du skatt på en schabloninkomst som baseras på ditt innehav och statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Vi beräknar schabloninkomsten och rapporterar till dig och Skatteverket.

Se exempel - schablonskatt >>

Dölj exempel - schablonskatt

Om kapitalunderlaget på investeringssparkontot uppgår till 100 000 kronor år 2017. Eftersom statslåneräntan den 30 november 2017 var 0,49 procent (med tillägg 1 procent blir det 1,49 procent) beräknas schablonbeloppet som 1,49 procent* av kapitalunderlaget =1 490 kronor. Med 30 procent skatt på kapitalinkomst blir skatten för innehavet på investeringssparkontot 447 kronor för 2018.

*Lägsta möjliga beräkningsfaktor är annars 1,25 procent.

Öppna en värdepapperstjänst

När du öppnar ett investeringssparkonto ska du också ansluta en värdepapperstjänst och/eller ett fondkonto (oavsett om du har tjänsterna sedan tidigare). Då kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper.

Statlig insättningsgaranti och investerarskydd

Inlåningskontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.selänk till annan webbplats

För värdepapper inom ISK gäller Riksgäldens investerarskydd som ger dig ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor per institut.

Pris

Ränta på kontanta medel: 0 %

Avgift ISK: 0 kr

Vanliga fondavgifter och eventuellt courtage tillkommer. Se nedan.

Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift.

Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto

Mer om fonder

Mer om värdepapperstjänster

Öppna ett ISK

Internetbanken

Logga in i internetbanken för att öppna ett Investeringssparkonto

Till internetbankenlänk till annan webbplats

Mobilbanken

Öppna ett investeringssparkonto och handla direkt i mobilbanken.

Via kontor

Ta kontakt med din rådigvare eller banken så hjälper vi dig att komma igång.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås