Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Aktuella räntor och priser

Information om den statliga insättningsgarantin

Konton som så anges nedan omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.selänk till annan webbplats

Räntor

Konto

Ränta och kontovillkor i korthet

Löne, Pensions- och Servicekonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

Fritt antal uttag.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkapitalkonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

Rörda medel under månaden 0,00%

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Bjursåskonto

Belopp upp till 300 000 kr: 0,05 %
Belopp därutöver: 0,10 %

3 fria uttag per år inkl. föregående års ränta. Uttagsprovision 1 %.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

e-sparkonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

För dig som är ansluten till internetbanken.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Ungdomskonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

Konto för dig som är 7-25 år.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

IP-konto

Ränta för närvarande: 0,05 %

Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Investeringssparkonto, ISK

Ränta på kontanta medel: 0 %

Avgift ISK: 0 kr

Vanliga fondavgifter och eventuellt courtage tillkommer. Se nedan.

Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift.

Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto

Mer om fonder

Mer om värdepapperstjänster

Företagskonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

Fritt antal uttag.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Föreningskonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

Fritt antal uttag.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogskonto

Räntan är för närvarande 0,75 %

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 0,75 %

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Upphovsmannakonto

Räntan är för närvarande 0,20 %

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Priser

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås