Hoppa till textinnehållet

Uttagsregler tjänstepension PA 16

Kollektivavtalet PA 16 omfattar statligt anställda. Avtalet är uppdelat i två avdelningar PA 16 Avd I och PA 16 Avd II. Du har möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt dessa villkor:

Uttagsregler PA 16 Avd I

För alla anställda som är födda 1988 eller senare
  • Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 71 års ålder.
  • Pensionsutbetalning krävs inte pensioneringssyfte*
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 62 års ålder eller den högre ålder från vilket allmän ålderspension tidigast kan utbetalas.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 10-20 år eller så länge du lever (tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder).

 

Uttagsregler PA 16 Avd II (PA 03)

För alla anställda som är födda 1987 eller tidigare
  • Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 71 års ålder.
  • För pensionsutbetalning krävs alltid pensioneringssyfte*
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 61 års ålder.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 10-20 år eller så länge du lever (tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder).

 

* Utbetalning av pension förutsätter att den anställde avgår ur tjänst.