Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kompletterande kortförsäkring för Mastercard Guld

När du bokar en resa med betal- och kreditkort Mastercard Guld får du kompletterande försäkringar och skydd som kan ge dig ersättning för oförutsedda händelser i samband med resan.

För att kortets reserelaterade försäkringar och avbeställningsskydd ska gälla behöver du:

  • betala mer än 50 % av resan med ditt betal- och kreditkort Mastercard Guld.
  • påbörja resan inom Norden.

Avbeställningsskydd

Att tvingas ställa in en resa på grund av sjukdom är aldrig kul. Men om du, någon i ditt resesällskap* eller en nära anhörig blir akut sjuk och du tvingas avboka resan kan du få ersättning för de bokningskostnader som du lagt ut. Sjukdom eller olycksfall ska strykas med läkarintyg och resan/arrangemanget ska avbokas så snart det blivit känt att den inte kan genomföras.

*Läs mer om vilka som omfattas av försäkringen nedan i stycket "För vem gäller försäkringen?"

Försenad ankomst

Oavsett om du åker flyg, tåg, båt eller buss och blir mer än 4 timmar sen till din destination kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader. Gäller för resor med utgångspunkt i Norden och gäller till dess resan är avslutad och du kommit hem igen – dock längst 60 dagar. Vid enkel resa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet. Om förseningen är med än 24 timmar så ökar ersättningsbeloppet. Kostnaderna ska kunna styrkas med kvitto i original.

Missat anslutningsflyg

Blev ditt flyg försenat så att du missade anslutningsflyget? I så fall kan du få ersättning för att flyga ikapp till slutdestinationen. Vid försenat flyg som orsakar missat anslutningsflyg ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma fram till resmålet samt eventuella kostnader för mat och logi. För att försäkringen ska gälla ska du vara på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler. Kostnader ska styrkas med kvitto i original.

Bagageförsening

Om ditt bagage blir försenat i mer än fyra timmar kan du få ersättning för att kunna köpa såväl kläder som hygienartiklar. Om ditt bagage blir mer än 24 timmar försenat ökar ersättningsbeloppet. Kom ihåg att spara dina originalkvitton. Försäkringen gäller även om ditt bagage blir försenat på hemresan. Vid enkelbiljett gäller försäkringen till dess du nått ditt resmål.

Självriskskydd för hem och bil

Du ska inte behöva oroa dig för hemmet när du är på semester. Skulle något hända med ditt hem eller din bil medan du är bortrest kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring. Försäkringen gäller både om din bil stått oanvänd hemma eller på en betald parkeringsplats.

Självriskeliminering för hyrbil

Om du hyr en bil eller en vespa/moped (högst 100cc) under resan och bilen eller vespan/mopeden skadad eller stulen kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till 15 000 kronor. Kom ihåg att spara originalkvittot.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare, men även för din make eller maka, registrerade partner eller sambo samt för barn under 23 år som fortfarande bor hemma. Försäkringen gäller även för kortinnehavarens och dennes make/maka/sambo/registrerade partners föräldrar samt barnbarn under 23 år som följer med på resan utan förälders sällskap.

Om en medresenär som är innehavare av ett annat Sparbank eller Swedbanks-kort betalar kortinnehavarens resa till mer än 50 % med sitt kort, gäller försäkringen på samma sätt som om kortinnehavaren själv hade betalat resan med sitt eget kort. Det ska framgå av bokningsbevis eller liknande att kortinnehavarna är medresenärer till samma resmål.

Behöver jag ytterligare försäkring?

När du är ute och reser är det viktigt med ett ordentligt försäkringsskydd i form av exempelvis en reseförsäkring. Om du inte har ett reseskydd i din hemförsäkring bör du teckna en separat reseförsäkring.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Du ska göra en skadeanmälan så snart som möjligt. Enklast är att anmäla händelse på ERVs webbplats: www.erv.se/kortlänk till annan webbplats. Du kan även kontakta ERV på telefon: 0771-28 80 00. När du ska göra din skadeanmälan är det viktigt att du har ditt försäkringsnummer, bokningsnummer eller kortnummer redo. Se även till att ha bankkontouppgifter tillgängliga samt intyg och kvitton som styrker det inträffade.

Kontakt

Försäkringsgivare för Mastercard Guld: ERV

Skadeanmälan

erv.se/kortlänk till annan webbplats
info@erv.se

Övriga frågor
0771-28 80 00

Villkor

Försäkringsvillkor Mastercard Guldlänk till annan webbplats

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås