Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Vår vision och vårt syfte

Vår vision

Vår vision är att vara mer än en bank. Vi vill skapa grunden för tillväxt åt alla våra kunder och i den bygd vi verkar. Genom en hållbar bankmodell med tillgänglighet och lokal beslutskraft vill vi bidra till god ekonomisk och social utveckling hos både individer, företag och samhälle.

Vårt syfte

Vi vill bidra till en sund och hållbar ekonomi för våra kunder, främja sparande, arbeta förebyggande, erbjuda rådgivning och ge förutsättningar för våra kunder att förstå sin ekonomi och hur den kan påverkas. På så sätt kan våra kunder uppnå ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar vilket också skapar fördelar för banken och samhället i stort.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås