Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Trygghetskameror

Bjursås Sparbank använder sig av trygghetskameror i sina lokaler för din och vår
personals säkerhet. Vi eftersträvar att kunna erbjuda våra anställda en trygg
arbetsmiljö samt en trygg kundmiljö för våra kunder. Vår bedömning är därför
att användandet av trygghetskameror utgör en begränsad risk för
individens rättigheter och friheter jämfört med den ökade risk att utsättas för brott
som skulle föreligga om så inte skulle ske.

Inspelat bildmaterial lagras i max 60 dagar i enlighet med gällande riktlinjer.
Vid misstanke om brott kan det inspelade bildmaterialet komma att lämnas
ut till polisen.

Bjursås Sparbank ansvarar för sin kameraövervakning och är
personuppgiftsansvarig. Om du har frågor om vår kameraövervakning är du
välkommen att kontakta bankens dataskyddsombud via:

Svealands Risk & Compliance AB
Dataskyddsombud – Bjursås Sparbank
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås